Politica de retur

Politica de retur magazine fizice persoane fizice/ juridice

Premier Com oferă clienților săi serviciul de returnare al produselor conform politicii interne și a legislației în vigoare.

Premier Com își rezervă dreptul de a refuza un retur în cazul în care criteriile de retur nu sunt îndeplinite în întregime.

SERVICIUL RETUR

Se asigură în condiţiile în care:

·  Produsele se returnează în maximum 14 de zile calendaristice de la achiziţie;

·  Este prezentat în original documentul fiscal (factura/bonul fiscal) care dovedeşte achiziţionarea produselor în cauză (și documentele însoțitoare);

·  Produsele sunt obligatoriu returnate în ambalajul original (ambalajul în care au fost achiziționate) cu toate accesoriile și eticheta integre (fără urme de utilizare, deteriorare, lovire);

·  Produsele returnate sunt în stoc și din același lot, ton si calibru.

·  Produsele returnate sunt la unitatea de ambalare/vânzare (cutie, rolă, sac, palet, bucata etc.);

·  Produsele se încadrează în termenul de valabilitate (NU expiră în mai puțin de 10% din totalul zilelor cuprinse în perioada de valabilitate);

·  Produsele nu au beneficiat de un alt serviciu cum ar fi: DEBITARE; COMANDĂ SPECIALĂ; LIVRARE MATERIALE GRELE.

Nu se acceptă returnarea produselor folosite sau asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice/electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.

RESTITUIREA SUMELOR PROVENITE DIN SERVICIUL DE RETUR SE VA FACE ASTFEL:

- În numerar, pentru sumele plătite în numerar în magazin;

Notă: În cazul clienților persoane juridice, este necesară eliberarea unei chitanțe de către aceștia pentru restituirea sumei în numerar (conform OMFP nr. 2634/2015), în caz contrar suma va fi restituită prin bancă;

- Prin virament bancar, pentru plățile efectuate prin bancă (O.P.), inclusiv cele achitate prin card bancar (în cazul solicitării returului la o dată ulterioară vânzării);

- Prin transmiterea către bancă a solicitării de anulare/refacere a tranzacției, în cazul în care plata s-a efectuat cu card bancar (în cazul în care produsele se returnează în aceeași zi în care s-a efectuat plata sau în toate cazurile în care produsele au fost achiziționate cu plata în rate - cu card de credit).

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Premier Com prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale pentru:

- executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, care include și returnarea produselor/restituirea sumelor ca urmare a acceptării serviciului de retur, conform prevederilor legale/condițiilor menționate mai sus;

- pentru conformarea cu normele, reglementările legale.

În cazul în care nu există neconformități iar produsele îndeplinesc toate condițiile de retur menționate mai sus, Premier Com va proceda la întocmirea documentelor financiar-contabile aplicabile, în conformitate cu prevederile legale (factură de retur/avans, dispoziție de compensare, dispoziție de plată, chitanță). Datele necesare întocmirii documentelor mai sus menționate fac referire la: nume, prenume, domiciliu, cont bancar, după caz. Vom folosi datele cu caracter personal în scopul întocmirii documentelor financiar-contabile, conform dispozițiilor legale în vigoare. În cazul în care dumneavoastră nu doriți să furnizați aceste date, returnarea produselor nu este posibilă chiar dacă se încadrează în condițiile de retur mai sus prezentate, întrucât nu ne putem conforma legislației din domeniul fiscal.

Organizarea si costul returului cad in sarcina clientului. Produsele se vor returna la sediul logistic Premier Com din adresa, Sos Brailei nr.5, Slobozia, jud. Ialomita, cod postal 920095.